تجلیل از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

۳۰ آذر ۱۳۹۲ ۸
سخنرانی معاونت محترم پِژوهش و فناوری
فرماندار شهرستان بویین زهرا
اهدای هدایا و لوح تقدیر
خلبان
2
3
4
۵