فرم درخواست اکانت دانشجویی

فرم درخواست اکانت دانشجویی
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره دانشجویی*شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری ورود به اینترنت می باشد
  3
 • رمز اینترنت(4 رقمی)*این رمز به عنوان رمز ورود به اینترنت می باشد
  4
 • مقطع تحصیلی*
  5
 • نوع درخواست*
  درخواست ایجاد اکانت(ویژه دانشجویانی که تا کنون درخواست اکانت اینترنتی نداده اند)
  شارژ(قبلا درخواست اکانت داده اند)
  تغییر رمز
  6
 • دسته
  7
 • توجه: نام کاربری ورود به اینترنت ، همان شماره دانشجویی می باشد . مدت زمان اینترنت 20 ساعت می باشد. هزینه ایجاد و هر بار شارژ اینترنت 4 هزار تومان می باشد. 72 ساعت پس از ارسال فرم درخواست، اینترنت شما فعال میشود. هزینه ی اینترنت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رایگان می باشد.
  8