آرشیو اخبار

اطلاعیه در خصوص تعطیلی کلیه کلاسهای  روز سه شنبه مورخ23/12/90

اطلاعیه در خصوص تعطیلی کلیه کلاسهای روز سه شنبه مورخ23/12/90

نظر به تماسهای مکرر دانشجویان و خانواده های گرامیشان در خصوص کلاسهای روز سه شنبه مورخ23/12/90 به اطلاع می رساند به منظور رفع دغدغه فکری،افزایش امنیت تردد و جلوگیری از خطرات احتمالی بین راهی کلیه کلاسهای(فقط) روز سه شنبه تعطیل می باشد.

ادامه مطلب
چنداطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

چنداطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته مدیریت مقطع کارشناسی ارشد می رساند کلیه کلاسهای این رشته در روز شنبه مورخ 20/12/90برگزار نمی شود. کلاسهای استاد خانم موسوی در هفته پنجم (۲۰/۱۲/۹۰ الی ۲۶/۱۲/۹۰)برگزار نمی گرددعدم تشکیل کلاس استاد بهرام نژاددرروز یکشنبه۲۱/۱۲/۹۰

ادامه مطلب
چنداطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

چنداطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

عدم تشکیل کلاس استاد خانم انجیل الی روز دوشنبه۱۵/۱۲/۹۰عدم تشکیل کلاس استادپهله روزپنجشنبه۱۸/۱۲/۹۰-عدم تشکیل کلاس استاد کمالی روز پنجشنبه۱۸/۱۲/۹۰وجبرانی آن روزسه شنبه ۱۶/۱۲/۹۰طبق ساعت زمانی-عدم تشکیل کلاس استاد شاه محمدی در روزهای دوشنبه وسه شنبه۱۵و۱۶/۱۲/۹عدم تشکیل کلاس استاد دکتر کاظمی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه۱۶و۱۷/۱۲/۹۰

ادامه مطلب
جند اطلاعیه درخصوص اداره امور کلاسها

جند اطلاعیه درخصوص اداره امور کلاسها

عدم تشکیل کلاس استاد سپاسی-علی محمدی وارزندی در روزجمعه مورخه ۱۲/۱۲/۹۰عدم تشکیل کلاس استاد شهسواری در هفته سوم(۱۳/۱۲/۹۰الی ۱۹/۱۲/۹۰)عدم تشکیل کلاس استادخانم محقق زاده درروز شنبه مورخه ۱۳/۱۲/۹۰

ادامه مطلب