آرشیو اخبار

چنداطلاعیه درخصوص اداره امور کلاسها

چنداطلاعیه درخصوص اداره امور کلاسها

عدم تشکیل کلاس استاد امیدی وخوش سیما درروزپنجشنبه ۲۸/۲/۹۱ وهمچنین عدم تشکیل کلاس استاد سروش نیا درروزهای پنجشنبه وجمعه ۲۸/و۲۹/۲/۹۱ عدم تشکیل کلاس استاد عسگری(ارشدمدیریت)درروز جمعه مورخه۲۹/۲/۹۱ وتشکیل کلیه کلاسهای استاد دکتر مهرمنش(ارشد مدیریت)در روز جمعه ۲۹/۲/۹۱بطور فشرده از ساعت۱۳

ادامه مطلب
چند اطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

چند اطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

عدم تشکیل کلاس استاد غفاری و خانم ناجی در روز سه شنبه مورخه ۱۹/۲/۹۱ عدم تشکیل کلاس استاد چاواری واستادخانم حسینعلی زاده وخانم شادآلویی در روز چهارشنبه ۲۰/۲/۹۱وهمچنین کلاس استاد پرهیزکاری در روزهای پنجشنبه ۲۱/۲/۹۱وشنبه ۲۳/۲/۹۱

ادامه مطلب
اطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

اطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

عدم تشکیل کلاس استاد خانم طیبه فراهانی در روز جمعه ۱۵/۲/۹۱ عدم تشکیل کلاسهای استاد خانم شادآلویی در هفته یازدهم(ازتاریخ۱۶/۲/۹۱ الی ۲۲/۲/۹۱) برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی ۲ استاد محمدیاری در روزیکشنبه ۱۷/۲/۹۱از ساعت ۱۱ الی ۱۷

ادامه مطلب