آرشیو اخبار

قدر روزهای آخر ماه شعبان را بدانیم

قدر روزهای آخر ماه شعبان را بدانیم

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب می‏کند. (وسائل الشیعه ج 7 ص 375،ح 22)

ادامه مطلب