اطلاعیه ها - آرشیو

جشنواره هنری ، فرهنگی نماز و نشریات منطقه ایی دانشگاه آزاد اسلامی بزودی برگزار می گردد

جشنواره هنری ، فرهنگی نماز و نشریات منطقه ایی دانشگاه آزاد اسلامی بزودی برگزار می گردد

جشنواره نماز و نشریات منطقه ایی دانشگاه آزاد اسلامی بزودی اغاز می شود . دانشگاهیان ارجمند هرچه سریعتر نسبت به تحویل آثار هنری خود از قبیل خطاطی، طراحی،داستان نویسی، ساخت ماکت و.... هر اثری که مربوط به نماز باشد اقدام نمایند و جوایز نفیس( ربع و نیم سکه و...) دریافت نمایند

ادامه مطلب