اطلاعیه ها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر:

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر:

1-به اطلاع دانشجویانی که درس سمینار را با آقای دکتر سجودی دارند می رساند گزارش پایان اردیبهشت ماه را تحویل خانم تبریزی(اتاق اساتید دانشگاه)نمایید. 2-مکان تشکیل کلاس و تحویل پروژه درس محیط های چند رسانه ای آقای دکتر دهشیبی روز جمعه 27/2/92 در دانشکده فنی می باشد.

ادامه مطلب
چند اطلاعیه در خصوص اداره امور کلاس ها

چند اطلاعیه در خصوص اداره امور کلاس ها

کلیه کلاس های روز جمعه مورخ ۲۷/۰۲/۹۲(به غیر از ارشد کامپیوتر-هوش و نرم افزار واقع در دانشگاه فنی و مهندسی)برگزار نخوهد شد. آخرین مهلت درس پروژه و کار آموزی استاد پرهیزکاری روز شنبه مورخ ۲۸/۰۲/۹۲ می باشد.

ادامه مطلب
چنداطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

چنداطلاعیه در خصوص اداره امور کلاسها

زمان تحویل پروژه درس راهسازی استاد فرجی پور روز چهارشنبه ۱۸/۲/۹۲ساعت ۱۴ وتشکیل کلاس جبرانی استاد طایفه برای دانشجویانی که شنبه ها با ایشان کلاس دارند(طبق ساعت زمانی)درروزسه شنبه ۱۷/۲/۹۲ وهمچنین کلاس جبرانی استاد دکتر مشکاتی روز شنبه ۲۱/۲/۹۱طبق ساعت زمانی

ادامه مطلب