اخبار - آرشیو

اطلاعیه اداره آموزش

قابل کلیه دانشجویان محترم احتراما به استحضار کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به برگزاری امتحانات نیمسال اول ترم جاری از تاریخ 15/10/95 الی 30/10/95 و حضور کلیه همکاران در برگزاری امتحانات کلیه فرایندهای آموزشی، فارغ التحصیلی پس از اتمام امتحانات برگزار خواهد گردید. لذا از کلیه دانشجویان خواهشمند است جهت انجام موارد فوق و موارد غیر ضروری پس از اتمام امتحانات به دانشگاه مراجعه نمایند. با سپاس اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

ادامه مطلب