اطلاعیه ها

زمانبندی حذف و اضافه

دانشجوی گرامی در صورتی که در موعد مقرر زمانبندی ترم جاری انتخاب واحد خود را انجام نداده و یا انتخاب واحد خود را نهایی نکرده اید، بدین منظور روز یکشنبه ۲ مهر ۹۶ هر گونه مسئله آموزشی و یا مالی خود را رفع کرده و در زمان بندی حذف و اضافه از تاریخ ۳ الی ۷ مهر انتخاب واحد خود را تکمیل نمایید. بدیهی است پس از زمان بندی حذف و اضافه هر گونه عواقب آموزشی و مرتبط با انتخاب واحد بر عهده شخص دانشجو خواهد بود. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

ادامه مطلب