ریاست

 
 

دکتر رضا شعبان نژاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان مولود انقلاب اسلامی و عامل مهم در رشد و توسعه پایدار جامعه در ابعاد علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، منشاء خدمات عظیمی است و تمام فعالیت ها در این مجموعه آموزشی سربلندی ایران اسلامی را نشانه گرفته است. این مجموعه آموزشی گسترده تولید، توزیع و انتشار علم و از طرف دیگر توجه به فرهنگ اسلامی در دانشگاه که بر گرفته از تعالیم قرآن کریم، عترت و اندیشه های ناب حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری را مورد توجه جدی قرار می دهد و برای تحقق رسالت اصلی با در نظر گرفتن ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، عزت، حرمت و کرامت افراد مخصوصآ قشر جوان را در جامعه اسلامی مورد توجه قرار می دهد.

به امید ظهور حضرت ولی عصر (عج)ارتباط مستقیم با ریاست محترم واحد از طریق پیامک
   شماره پیامک:300082603

ارتباط مستقیم با ریاست محترم واحد از طریق سامانه پرسش و پاسخ

لینک پرسش و پاسخ