درج عکس در پروفایل

 به اطلاع کلیه دانشجویانی که تاکنون عکس پرسنلی آنان در اتوماسیون آموزش ثبت نشده است می رساند ، طبق دستورالعمل ذیل اقدام نمایند.

 -  پس از ورود به اتوماسیون مذکور می بایست با رعایت شرایط ذکر شده اقدام به ثبت و ارسال عکس خود نموده و پس از انجام مراحل ارسال عکس ، سیستم به صورت خودکار به شما اجازه دسترسی به سایر قسمت های اتوماسیون جهت انتخاب  واحد اینترنتی ، مشاهده کارنامه،کارت امتحانی و... را می دهد.
 -  دانشجویان می بایست در اولین مراجعه خود به واحد ،جهت تایید صحت عکس ، به اداره فناوری اطلاعات واحد مراجعه نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم انجام مراحل فوق امکان چاپ کارت دانشجویی،گواهی دانشجویی و.... برای دانشجویان وجود ندارد.
 

 


آن دسته از دانشجویانی که در اتوماسیون ، عکس آنها ثبت شده و کارت دانشجویی نیز دریافت نموده اند در صورتی که نیاز به تعویض عکس خود دارند طبق روال ذیل اقدام نمایند.

نام عکس خود را به شماره دانشجویی تغییر داده و عکس را به آدرس میل buiniau95@gmail.com ارسال نمایید.
جهت تغییر نام عکس به شماره دانشجوییدر روی عکس کلیک راست نمایید، و پس از انتخاب گزینهRename شماره دانشجویی خود را درج نمایید.