همایش ها و کارگاه های برگزار شده

 
دومین نشست تخصصی بحران آب (برگزار کننده معاونت پژوهشی)

همایش بزرگداشت آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی(برگزار کننده دفتر فرهنگ و نهاد رهبری)


کارگاه علم سنجی(برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)

کارگاه آشنایی با شاهنامه(برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)

کارگاه طرح تحقیق و پروپزال نویسی(برگزار کننده دفتر تحصیلات تکمیلی)

کارگاه علم سنجی با موضوع PDB(برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)

کارگاه ارزیابی مقالات و کنفرانس های بی اعتبار بین¬المللی(برگزار کننده دفتر تحصیلات تکمیلی)

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارEtabs(برگزار کننده انجمن علمی عمران)

برگزاری کارگاه علم سنجی (برگزار کننده باشگاه پژوهشگران برتر)

کارگاه آموزشی تخصصی رباتیک صنعتی(برگزار کننده گروه رباتیک)

دوره آموزشی نرم افزار دیگسایلنت(برگزار کننده حوزه پژوهشی)

دوره آموزشی نرم افزارهای شیمی محاسباتی(برگزار کننده حوزه پژوهشی)

دوره آموزشی PLC (برگزار کننده حوزه پژوهشی)

کارگاه قنات داری و قنات شناسی(برگزار کننده حوزه پژوهشی)

کارگاه آموزشی تخصصی رباتیک صنعتی(برگزار کننده گروه رباتیک دانشگاه)

کارگاه مقاله نویسی(برگزار کننده حوزه  پژوهشی)

کارگاه آموزشی متلب (برگزار کننده حوزه  پژوهشی)

کارگاه  آموزشی ETABS وSafe (برگزار کننده حوزه پژوهشی)

فراخوان ملی عکاسی با موبایل(برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)

پنجمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ(برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)

برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ (برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)

چهارمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ(برگزار کننده باشگاه پژوهشگران جوان)