نقشه و آدرس دانشگاه

آدرس: بوئین زهرا-کیلومتر 3 جاده تهران-جنب بیمارستان امیرالمومنین-دانشگاه آزد اسلامی واحد بویین زهرا

کد پستی:3451686799
فاکس:
34225316
تلفن: 14-4226112 3و 34228676-34228670 ( 028)


 

 دانلود شماره های تلفن داخلی و مستقیم

مسیر تهران-بویین زهرا

مسیراول  :      شهریار -صفا دشت -اشتهارد -بویین زهرا             95 کیلومتر
lمسیر دوم :    تهران -سه راه شهریار -جاده اندیشه-چهارراه ملارد-صفا دشت -اشتهارد-بویین زهرا        115 کیلومتر
مسیر سوم :    تهران-اتوبان تهران کرج-خروجی محمد شهر-ماهدشت-اشتهارد -بویین زهرا           120 کیلومتر