آیین نامه‌ها و فرم‌ها- گروه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اسناد تجدید مناقصه پراتیک (پایان مهلت)گروه پژوهشی
مزایده انتشارات (پایان مهلت)گروه پژوهشی
اسناد مناقصه آزمایشگاه پراتیک بخش پرستاری(پایان مهلت)گروه پژوهشی
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی،آموزش ،گارانتی سیستم نظارت تصویری(پایان مهلت)گروه پژوهشی
-تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی(پایان اعتبار 94/12/4)گروه پژوهشی
اسناد تجدید مناقصه پراتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهراگروه پژوهشی
مناقصه طبخ و توزیع غذاسلف سرویس دانشجویی (مدت اعتبار 94/10/10)گروه پژوهشی
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید (آمدت اعتبار 94/10/10 )گروه پژوهشی
مزایده عمومی بوفه دانشجویی (مدت اعتبار 94/10/10)گروه پژوهشی
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجوی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(پایان مهلت)گروه پژوهشی
اسناد مزایده بوفه و سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(پایان مهلت)گروه پژوهشی
مزایده اجاره سالن های غذا خوری،امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(اتمام زمان)گروه پژوهشی
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجوی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)گروه پژوهشی
زمانبندی انتخاب واحدگروه پژوهشی
مزایده فروش ماکارونی(اتمام زمان)گروه پژوهشی
مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)گروه پژوهشی
testگروه پژوهشی
تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه بویین زهرا(اتمام زمان)گروه پژوهشی
آگهی مناقصه تجهیز سالن آمفی تئاترگروه پژوهشی