آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اگهی مناقصه احداث سر درب ورودیگروه پژوهشی
اگهی مناقصه احداث سر درب ورودیگروه پژوهشی
باشگاه پژوهشگران جوان با همکاری دانشکده فنی و مهندسی برگزارر می کندگروه پژوهشی
تجدید مزایده اجاره انتشارات دانشجویی واحد بویین زهراگروه پژوهشی
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری امور طبخ وبوفهگروه پژوهشی
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری امور طبخ وبوفهگروه پژوهشی
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری،امور طبخ و توزیع عذا و بوفه دانشجویی(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مزایده انتشارات دانشجویی(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مزایده فروش آهن آلات،نرده ها و ضایعات(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مزایده فروش خودروهای واحد بویین زهراگروه پژوهشی
تجدید مزایده فروش خودروهای واحد بویین زهراگروه پژوهشی
تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مناقصه ایاب ذهاب مرحله اولگروه پژوهشی
تجدید مناقصه ایاب ذهاب مرحله اولگروه پژوهشی
تجدید مناقصه تهیه و اجرای کفپوش سالن سوله ورزشیگروه پژوهشی
تجدید مناقصه تهیه و اجرای کفپوش سالن سوله ورزشیگروه پژوهشی
تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید دانشگاه بویین زهرا(اتمام زمان)گروه پژوهشی
تجدید مناقصه مرحله دوم سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید دانشگاهگروه پژوهشی