آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آگهی تجدید مناقصه محوطه سازی فاز ۲گروه پژوهشی
آگهی احداث ساختمان سلف سرویس دانشجوییگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز و شرایط شرک در مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه شیمیگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه تهیه و اجرای کفپوش سالن سوله ورزشیگروه پژوهشی
تجدید مناقصه مرحله دوم سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید دانشگاهگروه پژوهشی
اسناد مناقصه سایت دانشگاه( محوطه سازی)گروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در تجدید مناقصه خریدگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه خریدگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز وشرایط شرکت در تجدید مناقصه ی ۳۰ دستگاه کامپیوترگروه پژوهشی
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصهگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده ضایعات آهن واحدگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده ضایعات آهن واحدگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مناقصه تبرید سردخانه و دستگاه تهویه مطبوعگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده خودروهای واحدگروه پژوهشی
مناقصه خرید دستگاه Utm & san storageگروه پژوهشی
تجدید مناقصه ایاب ذهاب مرحله اولگروه پژوهشی
مناقصه خرید تجهیزات کارگاههای تبرید سردخانه و تهویه مطبوعگروه پژوهشی
مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاههای ترمودینامیک،مقاومت مصالح،انتقال حرارت و دینامیک و ارتعاشاتگروه پژوهشی
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مزایده انتشاراتگروه پژوهشی
مزایده اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی واحد بویین زهراگروه پژوهشی